Första gången du besöker Centralen?

1. Läs "Om Centralen" längst ner till höger på startsidan för att snabbt komma igång! Även användarvillkoren som finns där innehåller bra info.

2. Du bör också ändra lösenordet till ett som du själv väljer. När du har loggat in, klicka på "Inställningar" överst på sidan, och därefter "Ändra lösenord". Kolla även igenom de andra viktiga inställningar som finns där! 

3. För att få funktionen skicka nytt lösenord via SMS måste du säkerställa att rätt mobiltelefonnummer är angivet i din profil. När du har loggat in, klicka på "Inställningar" överst på sidan, och därefter "Ändra mina uppgifter". Ange därefter ditt mobiltelefonnummer i fältet "Mobil 1". Kolla även igenom de andra uppgifterna som finns där! 

Välkommen till Centralen - Centerrörelsens intranät!

 

Logga in

Användarnamn

 

Lösenord